Credito

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 16. 9. 2013
Naročnik: Rotary klub Nova Gorica in DLT Filipides 
Priprava gradiva: Rotary klub Nova Gorica in DLT Filipides 
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba: jan Šuc
Izvedba: Miha Hočevar
Uporabniška podpora:
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

 

ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..

Izvedba: Ar©tur