Nova - poenostavljena pravila Goricatlon

datum: 08.12.2023

kategorija: Novice

V veljavo so stopila nova pravila Goricatlona, ki so poenostavljena in bolj pregledna. Največja razlika je v načinu plačila, saj se po novem za ekipe ne zahteva več nakazilo predplačila ampak gremo na zaupanje, da bo dogovorjen znesek nakazan v roku 30 dni po izvedbi dogodka.

PRAVILA - različica 2.3 (veljavnost od 8.12.2023)

 

1.      KRATEK OPIS IN CILJ

Goricatlon je rekreativna prireditev z dobrodelno noto, pri kateri so tekmovanje in atletski rezultati samo način za mobilizacijo donatorjev, sponzorjev, prostovoljcev in udeležencev in dosego glavnega cilja: ZBIRANJE SREDSTEV ZA DOBRODELNI NAMEN.

2.      PRAKTIČNI NAPOTKI ZA EKIPE

Goricatlon je dobrodelni tek ekip, kjer sodeluje večje število udeležencev. Vsaka ekipa se trudi v 6 urah preteči čim večje število krogov. Vsak tekač teče približno 1 uro in preda "štafeto" naslednjemu. Vsaka ekipa prejme eno prenosljivo številko, ki si jo tekači iste ekipe izmenjujejo: tekmovalec, ki trenutno teče, ob menjavi preda številko sotekmovalcu, ki bo nadaljeval tek za to ekipo. Številka je pripeta na elastični trak, katerega širino se da prilagoditi posameznemu tekmovalcu. Na številki je pritrjen čip, s pomočjo katerega merimo število pretečenih krogov. Vsak tekmovalec mora poskrbeti, da je številka ves čas vidna. Če številka zaradi kakršnega koli razloga odpade, jo je treba pobrati in držati v roki, saj je nanjo pritrjen čip, brez katerega ne moremo meriti časa in števila krogov.

Ekipe so lahko sestavljene tudi iz 3-ih tekačev (vsak teče po 2 uri), 2 tekačev (vsak teče 3 ure) ali enega samega, ki teče vseh 6 ur sam.

Vsak tekač lahko teče za največ dve ekipi. V primerih, da se eden od tekačev iz ekipe ne pojavi pravočasno na prizorišču, ga lahko nadomesti drug tekač iz te ekipe.

Menjave so načeloma vsako polno uro, menjava štafete se izvede tako, da na za to označenem prostoru na cilju/štartu prvi tekač preda drugemu trak in številko s čipom! Član ekipe, ki menja svojega tovariša si mora pripeti številko te ekipe takoj ob menjavi.

Teče se v krogih, vsak krog je dolg približno 1 km, za vsak pretečeni krog ekipa donira določen znesek v skladu s svojimi zmožnostmi: 1€, 2€, 3€ ali znesek po izbiri. Izbrani znesek ekipa vnese preko spletnega obrazca ob prijavi, kasneje lahko ta znesek samo še poveča v dogovoru z organizatorjem.

3.      DONACIJE IN PLAČILA

Teče se v krogih, vsak krog je dolg približno 1 km, za vsak pretečeni krog ekipa donira znesek v skladu s svojimi zmožnostmi: 1€, 2€, 3€ ali višji znesek po izbiri, zaokrožen na celo število (4, 5, 6, 7 ipd). Izbrani znesek ekipa vnese preko spletnega obrazca ob prijavi, kasneje lahko ta znesek samo še poveča v dogovoru z organizatorjem.

Minimalni znesek, ki ga ekipa lahko donira je 50€. To pomeni, da če neka ekipa izbere donacijo v v vrednosti 1€/krog in preteče samo 32 krogov vseeno donira 50€.

Vsaka ekipa se ob prijavi zaveže, da bo poravnala najkasneje v 30 dneh po zaključku Goricatlona nakazale na TRR Rotary kluba Nova Gorica SI56-04750-0000778767 celoten znesek donacije. Ob nakazilu navedite naslednji namen: Goricatlon – Ime Ekipe. Zaradi lažje evidence vas prosimo, da vsaka ekipa izvede samo eno nakazilo v celotnem znesku. Donacija je možna tudi v gotovini na kraju samem.

Vsi vplačani prispevki ekip bodo v celoti donirani za izbran dobrodelni namen. Vsi ostali stroški bodo pokriti s strani organizatorja in/ali s pomočjo sponzorjev in prostovoljcev.

 4.      TEKMOVALNI SISTEM IN POKALI

Tekmovanje med ekipami poteka v dveh kategorijah - prva je glede na število pretečenih krogov (Najhitrejša ekipa), druga pa glede na višino zbranih sredstev (Največji donator).

S pokali se nagradi po tri ekipe v vsaki kategoriji. Podelitev pokalov je neposredno po zaključku Goricatlona. Če katera izmed nagrajenih ekip v dogovorjenem roku ne izvrši v celoti plačila donacije za vse pretečene kroge, se nagrada tej ekipi odvzame in podeli naslednji ekipi.

Pomembno: V kategoriji »Največji donator« se sešteva zneske vseh ekip istega Donatorja, recimo PodjetjeX 1, PodjetjeX 2 in ekipa PodjetjeX 3. Pomembno je, da imajo vse te ekipe enako ime, razlikujejo se lahko samo po zaporedni številki.

Primer: če ima sponzor A dve ekipi, ki skupaj pretečeta za 300€ donacij, je to več, kot če neka druga ekipa sama preteče 280€ donacij. Še vedno se pa štejejo pretečeni krogi, pomnoženi z izbrano donacijo v evrih, dodatne donacije se sicer beležijo, ne veljajo pa za podelitve pokalov.

Organizator Goricatlona Javni zavod za šport Nova Gorica in soorganizator Rotary klub Nova Gorica se odpovedujeta pokalom. V primeru, da bi katerakoli ekipa organizatorjev dosegla 1., 2. ali 3 mesto, se pokal podeli naslednji ekipi.

Izvedba: Ar©tur